به سایت شرکت تعاونی سنجش آموزش پزشکی خوش آمدید

  • 4
  • 1
  • jquery image slider
  • 3

آزمونهای آزمایشی

آزمون های آزمایشی به عنوان یک سیستم منسجم تا حد زیادی به جهت دهی کلی و پیش بینی حدودی مسیر حرکت داوطلبان کمک شایانی می کنند ؛ همچنین به عنوان یک فاکتور مهم ارزیابی ، نکات ضعف و قوت داوطلب را در مقایسه با جامعه آماری خودشان به آنها اطلاع میدهد و برای پیشرفت در دوره های بعدی برگزاری آزمون ، ایجاد انگیزه می کنند .


مشاوره و برنامه ریزی

مرکز مشاوره سنجش پزشکی از تجربیات کارشناسان و روانشناسان زبده استفاده می کند. آنها به صورت حرفه ای خدمات مشاوره تحصیلی و از جمله برنامه ریزی آموزشی را انجام میدهند.این مشاوران علاوه بر اشراف بر موضوعات درسی، بر ویژگی های روانشناختی و هم چنین شخصیتی احاطه دارند. و می توانند متناسب با افراد و ویژگی های آن ها برنامه ریزی مناسبی را ارائه دهند.